Warmtescanners ontwaken uit hun zomerslaap

Warmtebeeldscan

Warmtescanners ontwaken uit hun zomerslaap

Via de Energie Coöperatie Drentse Aa kunt u een warmtescan van uw woning laten maken. Op deze manier zijn warmtelekken, koudebruggen en andere isolatieproblemen in een woning op te sporen. Onze warmtescangroep bestaat uit vrijwilligers. In oktober willen we starten met de voorbereiding van een nieuwe groep. Daarvoor zijn we nog op zoek naar vrijwilligers!
Wilt u door ons een warmtescan laten uitvoeren? Daarvoor kunt u zich later opgeven

Warmtebeeldcamera
Met een infrarood warmtebeeldcamera kun je temperatuurverschillen in beeld brengen. Op deze manier zijn warmtelekken, koudebruggen en andere isolatieproblemen in een woning op te sporen. Om een goede warmtescan van een huis te kunnen maken, moet het verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur minimaal 10 graden Celsius zijn. De groep warmtescanners van de energiecoöperatie is daarom vooral in de wintermaanden actief. Deze groep bestaat uit 12 opgeleide vrijwilligers uit Zuidlaren, Vries en Eelde-Paterswolde.

Voorbereidingen
Langzamerhand ontwaken wij uit onze ‘zomerslaap’. De voorbereidingen voor het winterseizoen 2021-2022 zijn gestart. Vorig seizoen hebben we door corona ons beperkt tot het maken van warmtescans buiten de woning. We hopen straks weer een volledige scan: buiten én binnen te kunnen maken. Direct als de weersomstandigheden dit toelaten, gaan we de scans die vorig seizoen zijn blijven liggen, uitvoeren.
De maanden oktober en november zullen we gebruiken om ervaringen van het vorige seizoen te evalueren, nieuwe vrijwilligers op te leiden en belangstellenden voor een warmtescan te werven.

Heeft u interesse om vrijwilliger bij de warmtescangroep te worden?
Meld u dan aan via ons e-mailadres: .
We willen graag eind oktober starten met de voorbereiding van een nieuwe groep. Dus geef u bij belangstelling zo snel mogelijk op.

Belangstelling voor een warmtescan van u woning?
Wellicht heeft u interesse om een warmtescan te laten uitvoeren van uw woning. U kunt zich hiervoor nu nog niet aanmelden. In de volgende nieuwsbrief leest u hoe u dat kunt doen.

(0 stemmen)