Presentatie Klimaatadaptie door René Notenbomer Speciaal

Presentatie Klimaatadaptie door René Notenbomer

Gepubliceerd in Bibliotheek

 

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is het aanpassen van de omgeving aan de klimaatverandering. Dit is nodig, omdat de verandering van het klimaat voor een aantal problemen zorgt in de huidige samenleving. Harde regenbuien zorgen voor overstromingen, bebouwde omgevingen houden warmte vast (hittestress) en hittegolven zorgen voor uitdroging van de natuur. Om in de toekomst erger te voorkomen, is het belangrijk dat er maatregelen genomen worden. Bij klimaatadaptatie wordt aandacht besteed aan 4 onderwerpen: wateroverlast, hoogwaterbescherming, droogte en hittestress.

René Notenbomer heeft op uitnodiging van EC Drentse Aa op 18 mei 2021 een online presentatie gehouden over klimaatadaptie.

In de bijlage kun je deze presentatie downloaden en nogmaals bekijken.

 

Over de spreker:

Notenbomer heeft ruim twintig jaar ervaring met organisaties in transitie. Hij volgde zijn hart en is van digitalisering overgestapt naar duurzaamheid. Zijn speerpunt is: gebruik circulariteit, klimaatadaptatie en de energietransitie om de lokale economie te versterken. Hij brengt duurzaamheid dichtbij, vertaalt theorie en beleid naar praktische toepassingen en maakt het daarmee tastbaar voor iedereen! Hij ziet het als zijn missie om met veel enthousiasme en praktisch denken verduurzaming aan te jagen.

 

Meer informatie over René Notenbomer vind je op: www.renenotenbomer.nl

Videolink "Vergroen heel Groningen":  Video klimaat adaptie

Videolink "Act&adapt": Video "Act&adapt"

 

 

Lees meer...

Interactieve online presentatie over klimaatadaptatie op 18 mei 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Interactieve online presentatie over klimaatadaptatie op 18 mei 2021

 

Net als voorgaande jaren organiseert Energie Coöperatie Drentse Aa na haar algemene ledenvergadering een lezing die voor iedereen toegankelijk is. Ook niet-leden die geïnteresseerd zijn in klimaatadaptatie, kunnen dinsdagavond 18 mei a.s. deelnemen aan de interactieve online presentatie van René Notenbomer.

Lees meer...

 Zit u er warmpjes bij?

 

Energiescan van je woning

Het isoleren van een woning is de beste en meest duurzame besparing.

Maar waar moet je dan beginnen? Het dak, de vloer, de muren?

Een energiescan van je woning, die wordt gemaakt met een speciale “warmtebeeldcamera” kan hierbij helpen. Met de kennis die een energiescan oplevert kan je gerichter kijken naar maatregelen om te isoleren of energie te besparen.

Lees meer...

Project - modelontwikkeling buurtteam ‘De Fledders’

Gepubliceerd in Projecten

Project - modelontwikkeling buurtteam ‘De Fledders’

Vanaf januari 2016 heeft buurtteam ‘De Fledders’ meerdere succesvolle acties uitgevoerd binnen de wijk

De Fledders. Acties gericht op isolatie maatregelen, reductie stroomverbruik en plaatsen van zonnepanelen. Tijdens een voorlichtingsavond over duurzaam verwarmen in 2018, werd door buurtgenoten de wens geuit voor een advies op maat voor de eigen woning.

Lees meer...

Even voorstellen: Buurtteam Energie Zuidlaren

Gepubliceerd in Buurtteams

buurtteams

Even voorstellen: Buurtteam Energie Zuidlaren

Even voorstellen: Buurtteam Energie Zuidlaren

Met een groep betrokken inwoners uit het dorp Zuidlaren zijn we in november 2018 gestart met de vorming van een buurtteam. Wij willen onze kennis, de kennis die bij ervaringsdeskundigen in iedere buurt aanwezig is en onze netwerken inzetten om buurten in Zuidlaren energiezuiniger te maken. Dat energie besparen belangrijk is, weet iedereen. Toch komt het er vaak niet van. Te druk. Gedoe. Geen idee waar te beginnen. Welke aannemer, glaszetter of welk isoleerbedrijf of verkoper van zonnepanelen is goed en wie kan ik vertrouwen? En wat maatregelen qua besparing opleveren, is niet altijd even duidelijk. Buurtteam Energie Zuidlaren wil bewoners in Zuidlaren daarbij graag de helpende hand bieden.

Buurtteam Energie Zuidlaren bestaat uit een enthousiast team van 7 personen die allemaal iets hebben met het thema energiebesparing en die graag sociaal-maatschappelijk bezig willen zijn. Als we gezamenlijk met buurtgenoten onze schouders er onder zetten en bereid zijn om samen te zoeken naar haalbare en betaalbare oplossingen, dan verwachten we dat de onzekerheden bij mensen wegebt en het vertrouwen stijgt om stappen te nemen. Vandaar ook ons motto:

“Stapsgewijs samen met de buren op weg naar energieneutraal”

Buurtteam Energie Zuidlaren werkt volgens een vast stramien en beproefde aanpak. We beginnen met media-aandacht voor wat we gaan doen en verspreiden in een geselecteerde wijk flyers. We starten de aanpak met een algemene informatieavond waarin een onafhankelijke professional een presentatie geeft over het brede palet aan mogelijkheden om thuis energie te besparen. Op basis van wensen uit de wijk organiseren we in de maanden daarna avonden over specifieke onderwerpen, zoals over isolatie en HR++glas. Hier koppelen we collectieve inkoopacties aan, waarbij we vooraf aanbieders hebben geselecteerd waar wij vertrouwen in hebben. We polsen bij de deelnemers na afloop of ze tevreden zijn over de contacten met de aanbieder en de kwaliteit van de geleverde diensten en producten. Ook werken we samen met energiecoaches, die ook uit Zuidlaren komen, zodat mensen met wat meer gerichte informatie én vertrouwen investeringen gaan doen. In de wintermaanden zetten we een warmtebeeldcamera in. Door warmtescans te maken en beknopt te rapporteren over onze bevindingen, worden bewoners bewust(er) gemaakt om (gericht) isolerende maatregelen te treffen. Met deze beproefde aanpak gaan we de komende jaren de verschillende wijken in het dorp Zuidlaren de helpende hand reiken.

Keukentafelgesprek met energieadviseur Arnold Strijker.

Om zoveel mogelijk bewoners te bewegen om te investeren in het besparen van fossiele energie, verwijzen bewoners we ook door naar het Drents Energieloket en haken we aan bij hun campagnes, zoals de “Warmtetour” en “Haal de warmte in huis”. Ook werken we samen met de Energiecoöperatie Drentse Aa en wordt ons initiatief ondersteund door de gemeente Tynaarlo.

Wilt u meer informatie over wat Buurtteam Energie Zuidlaren doet of voor u kan betekenen? Of wilt u zich graag aansluiten bij Buurtteam Energie Zuidlaren?

Stuur een mail naar:

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

logo ECDrentseAa WEB