Van ons krijgt u energie

Projecten

logo ECDrentseAa PRINT

Onder in ons logo staat, Van ons krijgt u energie!
Waarom dat daar staat?
Omdat we door energiebedrijf "Energie Van Ons" ondersteund worden voor het ontwikkelen van lokale projecten.

Energie VanOns
Energie VanOns is een energiebedrijf dat net even anders werkt dan andere energiebedrijven. Energie VanOns is een coöperatie. De zogenaamde koepels/leden zijn eigenaar van dit bedrijf. Energie VanOns levert lokaal opgewekte duurzame energie en stelt de gehele winst beschikbaar voor duurzame activiteiten van lokale energie-initiatieven. Ook in 2021 is Energie VanOns uitgeroepen als nummer 1 op de ranking van duurzame energiebedrijven (Vierde keer op rij de allergroenste energieleverancier in de stroom ranking Consumentenbond - VanOns). De energie komt niet uit een fabriek ver weg, maar uit onze directe omgeving. Dat kan kleinschalig met zonnepanelen op eigen dak of groter met een dorpsmolen of zonneweide in de buurt door energiecoöperaties. Stroom wordt lokaal opgewekt en lokaal geleverd. Energie VanOns investeert in de regio door de opbrengsten, per klant, per energiecoöperatie, uit te keren om in te zetten voor de ontwikkeling van duurzame projecten.

De Koepels
Energie VanOns is in 2014 opgericht door de koepelorganisaties van de drie noordelijke provincies: Ús Koöperaasje, Drentse KEI en Groninger Energie Koepel. Elke koepelcoöperatie is voor een derde deel eigenaar van Energie VanOns. De koepelcoöperaties vertegenwoordigen weer hun eigen leden, de lokale coöperaties.
Energie VanOns en de koepelcoöperaties helpen lokale energiecoöperaties bij de verkoop van hun groene energie. Ze hoeven zich geen zorgen te maken om de administratieve rompslomp en krijgen bovendien een vast bedrag per klant per jaar. Dat bedrag kunnen ze weer investeren in lokale plannen. De coöperaties zijn eigenaar van Energie VanOns. Ondertussen zijn 124 energie coöperaties aangesloten bij Energie VanOns, 19 uit de provincie Drenthe, waarvan de Energie Coöperatie Drentse Aa er één van is.

Energie Coöperatie Drentse Aa
Om onze projecten (website, nieuwsbrief, lezingen, pool energiecoach, pool warmtescanners, buurtteams en ontwikkelen van incidentele lokale initiatieven en projecten) te financieren, is de coöperatie wederverkoper van Energie VanOns. De energiecoöperatie ontvangt per klant in onze gemeente een bijdrage per jaar uit de winst. Ondertussen hebben 47 klanten aangegeven de Energie Coöperatie Drentse Aa te ondersteunen. Voor het uitvoeren van de projecten maakt de ECDA gebruik van verschillende subsidies, maar is blij met een ‘vast basis inkomen’. Wilt u ons ook op deze manier steunen? Neem dan uw energie af bij Energie VanOns!
Via  Energie VanOns - EC Drentse Aa  vindt u meer informatie over de tarieven en hoe aan te melden.

(0 stemmen)