Informatie

Informatie (4)

Energie VanOns: de Energiecoöperatie van en voor het Noorden

by

Energie VanOns is de coöperatieve energieleverancier van en voor het Noorden. Energie VanOns is opgericht vanuit het idee de productie en levering van lokale duurzame energie in eigen hand te nemen. Hierdoor kunnen de opbrengsten uit energie via lokale energie-initiatieven - ter verduurzaming van de eigen leefomgeving - worden ingezet. Op die manier willen we de transitie naar een duurzame samenleving voor alle inwoners van het Noorden mogelijk maken. Niet van bovenaf opgelegd, maar van onderaf georganiseerd.

Lees meer...

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier

Wanneer u zich wilt inschrijven, dan kunt u hier het inschrijfformulier invullen. We verzoeken u het formulier uit te printen, in te vullen, te ondertekenen en naar ons toe te sturen.

Dit kan per post:

Energie Coöperatie Drentse Aa
Kerspel 38
9481 GV Vries

Of per e-mail:

Lees meer...

Over de EC Drentse Aa

by

Wij zijn een groep enthousiaste mensen, die samen een energiecoöperatie vormen en graag meehelpen om de gemeente Tynaarlo te verduurzamen. Dat doen wij door allerlei projecten van zowel particulieren, bedrijven als de lokale overheid te ondersteunen. In grote lijnen richten we onze pijlen op het verminderen van de CO2-uitstoot en het stimuleren van lokaal opgewekte energie. We geloven erin dat wij als burgers eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en niet moeten afwachten totdat de (lokale) overheid actie gaat ondernemen.
Energiecoöperatie Drentse Aa richt zich primair op activiteiten, die het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en het lokaal opwekken van energie stimuleren.

Lees meer...

Wat doen wij

by

Wat doen wij?

Verduurzaming van de samenleving vinden wij zeer belangrijk. Daarom heeft het energievraagstuk onze grote aandacht en richten wij ons de komende jaren op het stimuleren van groene en lokaal opgewekte energie. Wij geloven niet in snelle veranderingen als de energiemarkt voornamelijk in handen blijft van grote (buitenlandse) bedrijven. Wij willen het heft graag in eigen handen nemen. Daarom werpt de energiecoöperatie zich op als gesprekspartner van onze gemeente en bedrijven. Bijvoorbeeld voor het realiseren van zonneparken, het opzetten van collectieve isolatie-initiatieven in wijken enz. Wij worden regelmatig gevraagd om mee te denken. Dat maakt ons een speler die (mede) het verschil kan maken.
Wij zetten ons met name in op lokaal niveau. Zo zijn in de gemeente Tynaarlo meerdere wijkteams gevormd die gezamenlijk initiatieven ontplooien op het gebied van duurzaamheid en energie. Er zijn vrijwilligers geschoold in het gebruik van enkele aangeschafte warmtebeeldcamera's en er zijn enkele energiecoaches opgeleid.

Lees meer...