Nieuws

Dorpskerk Eelde wil Groene Kerk worden

Hoe kun je het beste mensen bereiken om te realiseren dat onze gewoontes niet altijd even goed zijn voor het voortbestaan van ons leefklimaat? Door een quizavond te organiseren!

Donderdagavond 30 maart organiseerde de Dorpskerk in samenwerking met de gemeente Tynaarlo en de Natuur en Milieufederatie Drenthe een informatieve quizavond over de ecologische voetafdruk. De kerk wil een Groene Kerk worden: één die kiest voor duurzaam en bewust leven. Gezien de grote opkomst in ’t Loughoes, leeft dit thema duidelijk in de kerkelijke gemeente.

Voetspotters

Een aantal 'voetspotters' (bloggers van voetspot.nl) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de avond. Zij zijn de uitdaging aangegaan om hun consumptiegedrag te veranderen. Door over hun ervaringen te schrijven, willen ze hun duurzame levensstijl doorgeven aan een groter publiek. Met als doel een kleinere voetafdruk.

Voetafdruk

Ons consumptiegedrag heeft zijn weerslag op de aarde: elk consumptieartikel kent een productieproces met onder ander CO2 als afvalproduct. Voor de productie en afvalverwerking van al die processen is ruimte (grond) nodig. Per persoon hebben we wereldwijd zo'n 1,7 hectare beschikbaar. De gemiddelde Nederlander zit op 6,4 (!) hectare. Om de hoeveelheid CO2 te compenseren kunnen we bomen planten.

Quiz

Met 25 vragen en een viertal demonstraties hebben de ‘voetspotters’ een duurzame indruk achtergelaten die het geweten van de consument wakker heeft geschud. Wist u dat door 1 dag geen rundvlees te eten, u een maand lang extra kunt douchen? Dat er een plastic zee is ter grootte van Spanje? Het grootste gedeelte van de Voetafdruk door voeding wordt gevuld? Niet alleen de productie maar ook transport van voeding hier verantwoordelijk voor is?

Kijk voor meer informatie op
www.voetspot.nl
www.nmfdrenthe.nl

Lees meer...

Nieuws uit het bestuur

Bestuurssamenstelling

In november heeft Jasper Annyas afscheid genomen van het bestuur. Sindsdien bestaat het bestuur uit Arie Meerman (voorzitter), Arnold Onnes (secretaris) en Dick Boersma (penningmeester).

Lees meer...

Buurtteams in Drenthe

 

In de nieuwsbrief van januari jl. hebben we gemeld, dat de buurtenaanpak steeds meer aanslaat in de gemeente Tynaarlo. Er zijn nu 4 buurtteams actief. Ook in de andere gemeenten van Drenthe komen steeds meer initiatieven van de grond: het zijn er nu 25. Ze krijgen hierbij ondersteuning van Buurkracht. Deze buurtacties bewijzen dat energiebesparing goed is voor de portemonnee van de deelnemers en natuurlijk ook voor het milieu! Er is door de deelnemende huishoudens (zo'n 200) samen al bijna € 100.000,-- bespaard op hun energierekening. Daarmee houden ze gemiddeld zo'n € 480,-- per jaar over.

Lees meer...

Hart van Spierveen 8 maart

Woensdag 8 maart jl. hield ons buurtteam ‘Hart van Spierveen‘ uit Eelde haar tweede informatieavond in het Else van der Laanhuis te Eelde. Het buurtteam had na onderzoek twee leveranciers geselecteerd voor de aanschaf van zonnepanelen, ventilatieboxen, het schoonmaken van de ventilatiekanalen en het inregelen van de cv: Platen Duurzame Technieken en Energiewacht. Tijdens deze informatieavond hebben beide leveranciers hun aanbiedingen toegelicht.

Lees meer...

Buurtteam ‘Zuides-West’ in Zuidlaren gestart

Met de start van buurtteam ‘Zuides-West’ in Zuidlaren hebben we nu in elk kerndorp van de gemeente Tynaarlo minstens één buurtteam. Het klaslokaal van CBS De Tol zat bomvol tijdens de eerste buurtbijeenkomst op 4 april jl. Dat er veel animo was had Jan Datema van het buurtteam wel verwacht, maar deze opkomst overtrof alle verwachtingen!

Lees meer...

Vogel- en Bloemenbuurt tweede buurtteam EC Drentse Aa in Eelde-Paterswolde

Zoals in de meeste wijken uit de jaren zeventig valt in de Vogel- en Bloemenbuurt in Paterswolde nog veel energiewinst te behalen. Om hier een flinke impuls aan te geven, hebben Johan Sagel, Michel Boer, Paul Steenbergen en Ewout Brunt vanuit de Energie Coöperatie Drentse Aa een buurtteam gevormd. Om te weten te komen waar de meeste energiewinst voor de hele buurt te behalen is, maken drie bewoners kans op een gratis energieadvies. Met deze informatie willen ze buurtgenoten vervolgens enthousiast maken voor gezamenlijke energiebesparingsacties. Goed voor de portemonnee, het milieu en het is nog gezellig ook.

Lees meer...

Informatieavond buurtteam ‘Hart van Spierveen’

Buurtteam ‘Hart van Spierveen’ organiseert een informatieavond voor de buurt Spierveen over zonnepanelen, mechanische ventilatieboxen en het inregelen van de cv. De buurtbijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 maart vanaf 20.00 uur in ’t Olle Stee in het Else van der Laanhuis. Inloop is vanaf 19.30 uur.

Tijdens deze bijeenkomst vertellen leveranciers van zonnepanelen en ventilatieboxen alles over hun product en zullen zij hun aanbod toelichten. U kunt vragen stellen en – als u dat wilt – meteen een vrijblijvende persoonlijke offerte aanvragen.

Komt u ook? Meld u zich dan (vrijblijvend) aan op onze buurtpagina www.buurkracht.nl/spierveen. Bent u niet in de gelegenheid de avond te bezoeken, maar wilt u wel een persoonlijke offerte voor zonnepanelen, ventilatieboxen of het inregelen van de cv? Dan kunt u ons mailen via .

Aanmelding op de buurtpagina biedt nog meer voordelen! Zo kunt u – als u een slimme meter hebt gekregen – uw energieverbruik vergelijken met buurtbewoners. Daarnaast kunt u op de buurtpagina bij het onderdeel Privacy aangeven, dat u uw adres op de buurtkaart aan uw buurtgenoten wilt tonen. Buurtgenoten kunnen op deze manier zien wie meedoet met de acties.

Buurtteam ‘Hart van Spierveen’ wordt ondersteund door Buurkracht, een initiatief van Enexis Holding N.V. Het buurtteam is mede ontstaan vanuit Energie Coöperatie Drentse Aa. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.buurkracht.nl en www.ecdrentseaa.nl

Lees meer...

Nieuwe buurtinitiatieven

Naast de gestarte buurtteams in Vries (De Fledders) en Eelde (Hart van Spierveen) zijn twee nieuwe buurtinitiatieven in de maak. In Zuidlaren is, samen met Marjan Hendriks van Buurkracht, een bijeenkomst geweest van belangstellenden. Daar zijn afspraken gemaakt om een buurtteam te vormen!

Lees meer...

Relatie EC Drentse Aa en NLD

Er komen geregeld vragen over de relatie tussen ons en energieleverancier NLD. We willen deze relatie graag uitleggen, omdat het succes van NLD een heel belangrijke voorwaarde is voor het bereiken van onze ambitie: het bevorderen van duurzaamheid in de gemeente Tynaarlo. Onze inzet is om energie (als een van onze basisbehoeften) opnieuw lokaal en duurzaam in eigen hand te nemen. Om dit te bereiken zijn we als coöperatie lid geworden van de provinciale koepelorganisatie Drentse KEI. Zij heeft, samen met de koepels van energiecoöperaties in Friesland en Groningen, de nieuwe energieleverancier NLD opgericht. NLD is daarmee onze lokale en werkelijk duurzame leverancier van elektriciteit en gas geworden.

Lees meer...

Wat is DIT?

DIT geeft duurzame koplopers uit de provincie een podium met als doel om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en om samen energievraagstukken aan te pakken.
DIT is het platform van én voor iedereen die zich betrokken voelt bij de energietransitie in Drenthe: ondernemers, particulieren en overheden.
DIT is een initiatief van de Provincie Drenthe en de 12 Drentse gemeenten, maar heeft een onafhankelijke redactie.
DIT organiseert, faciliteert en stimuleert.

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

logo ECDrentseAa WEB