Nieuws

Buurtteam ‘Hart van Spierveen’ zet zich in voor energiebesparende maatregelen

Na de goedbezochte buurtavond op 26 oktober jl. is buurtteam ‘Hart van Spierveen’ druk bezig met het organiseren van energiebesparende maatregelen in een deel van Spierveen. Tijdens de buurtavond in het Else van der Laanhuis konden de bezoekers aangeven naar welke energiebesparende maatregelen hun voorkeur uitging. De meeste buurtgenoten hebben voorkeur voor het plaatsen van zonnepanelen, zoals u ook in Dorpsklanken van vorige week kon lezen.

Lees meer...

Energie VanOns: de Energiecoöperatie van en voor het Noorden

Energie VanOns is de coöperatieve energieleverancier van en voor het Noorden. Energie VanOns is opgericht vanuit het idee de productie en levering van lokale duurzame energie in eigen hand te nemen. Hierdoor kunnen de opbrengsten uit energie via lokale energie-initiatieven - ter verduurzaming van de eigen leefomgeving - worden ingezet. Op die manier willen we de transitie naar een duurzame samenleving voor alle inwoners van het Noorden mogelijk maken. Niet van bovenaf opgelegd, maar van onderaf georganiseerd.

Energie VanOns is opgericht door drie koepelcoöperaties: Ús Koöperaasje, Drentse Kei en GrEK. Omdat Energie VanOns een coöperatie is, zijn deze koepelcoöperaties ook de leden. Dat betekent dat elke koepelcoöperatie voor een derde deel eigenaar van Energie VanOns is. Voor elk lid van Energiecoöperatie Drentse Aa dat energie bij Energie VanOns afneemt, krijgen wij van Energie VanOns een vast bedrag per jaar.

Wilt u meer informatie over de tarieven, klik dan op deze link

Wilt u zich aanmelden bij Energie VanOns, klik dan op deze link

Lees meer...

Wat doen wij

Wat doen wij?

Verduurzaming van de samenleving vinden wij zeer belangrijk. Daarom heeft het energievraagstuk onze grote aandacht en richten wij ons de komende jaren op het stimuleren van groene en lokaal opgewekte energie. Wij geloven niet in snelle veranderingen als de energiemarkt voornamelijk in handen blijft van grote (buitenlandse) bedrijven. Wij willen het heft graag in eigen handen nemen. Daarom werpt de energiecoöperatie zich op als gesprekspartner van onze gemeente en bedrijven. Bijvoorbeeld voor het realiseren van zonneparken, het opzetten van collectieve isolatie-initiatieven in wijken enz. Wij worden regelmatig gevraagd om mee te denken. Dat maakt ons een speler die (mede) het verschil kan maken.
Wij zetten ons met name in op lokaal niveau. Zo worden er in samenwerking met Buurkracht - een initiatief van Enexis Holding N.V. - in meerdere wijken in onze gemeente zogenaamde Buurkrachtteams gevormd. Het eerste team is reeds gestart in Vries. Buurkracht heeft veel kennis en ervaring in het organiseren van wijkinitiatieven in heel Nederland en stelt allerlei middelen beschikbaar om de teams te ondersteunen. Zo vragen teams collectief offertes op voor bijvoorbeeld het isoleren van uw huis.

Lees meer...

Over de EC Drentse Aa

Wij zijn een groep enthousiaste mensen, die samen een energiecoöperatie vormen en graag meehelpen om de gemeente Tynaarlo te verduurzamen. Dat doen wij door allerlei projecten van zowel particulieren, bedrijven als de lokale overheid te ondersteunen. In grote lijnen richten we onze pijlen op het verminderen van de CO2-uitstoot en het stimuleren van lokaal opgewekte energie. We geloven erin dat wij als burgers eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en niet moeten afwachten totdat de (lokale) overheid actie gaat ondernemen.

Energiecoöperatie Drentse Aa richt zich primair op activiteiten, die het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en het lokaal opwekken van energie stimuleren.

We streven de volgende doelen na:

→ Tynaarlo klimaatneutraal in 2030;
→ het versnellen van de vergroening van de gemeente;
→ het organiseren van burgerinitiatieven en vergroten van de gemeenschapszin over duurzaamheid;
→ het vergaren en verspreiden van kennis.

Door projecten, gezamenlijke initiatieven en (individuele) acties hopen we deze doelen te bereiken. Zo komen wij bij u langs als u vragen heeft over uw specifieke situatie en kunt u ons altijd aanspreken op beurzen of bij andere gelegenheden in de gemeente.

De coöperatie is geen winstgevende instelling. Het bestuur en ook de werkgroepen worden bemenst door vrijwilligers, die allemaal een groen hart hebben en geloven in de kracht van een betrokken en duurzame samenleving. Om onze projecten te financieren, zijn we wederverkopers van Energie VanOns. Deze energiemaatschappij is door de gezamenlijke energiecoöperaties in de drie noordelijke provincies opgericht. De lokale energiecoöperatie ontvangt per klant in onze gemeente een bijdrage per jaar uit de winst, die wordt gebruikt voor het uitvoeren van lokale initiatieven en projecten.

 

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

logo ECDrentseAa WEB