24 mei buurtbijeenkomst buurtteam ‘De Fledders’ in Vries

Gepubliceerd in Nieuws

Logo De fledders
Dinsdagavond 24 mei 2022 organiseert buurtteam ‘De Fledders’ in zalencentrum ‘Onder de Linden’ , Brinkstraat 4 te Vries, een buurtbijeenkomst voor alle buurtgenoten uit de wijk De Fledders in Vries, waarin ze de uitkomsten van twee onderzoeken presenteert. De conclusies uit de onderzoeken bepalen of en welke vervolgstappen kunnen worden gezet naar het realiseren van het doel: een wijk die geen gebruik meer maakt van fossiele energiebronnen voor het verwarmen van de huizen.

Lees meer...

Enquête wijkenergieplan De Fledders

Gepubliceerd in Buurtteam de Fledders (Vries)

Wijkenergieplan
In de wijk De Fledders in Vries voert Buurtteam ‘De Fledders’ een bijzonder en uniek project uit: het maken van een wijkenergieplan. Dit plan is erop gericht dat de wijk geen gebruik meer maakt van fossiele energiebronnen. Hierbij heeft de stem van de buurtgenoten een bepalende rol. Het project is eind 2021 gestart in samenwerking met de ECDA en de gemeente Tynaarlo.

Lees meer...

Persbericht april 2022

Gepubliceerd in Buurtteam de Fledders (Vries)

Het buurtteam  belt  zaterdag 23 april huis-aan-huis aan om te vragen een digitale enquête in te vullen. Dit als onderdeel van een uniek project dat het buurtteam in samenwerking met de Energie Coöperatie Drentse Aa en de gemeente Tynaarlo heeft opgezet.
Dit project heeft als doel te komen tot een wijkenergieplan dat richting geeft aan de wijze waarop de wijk geen gebruik meer maakt van fossiele energiebronnen. In een wijkenergieplan wordt onderzocht welke maatregelen en acties wenselijk zijn, welke kosten daaraan verbonden zijn en op welke wijze deze met of door de bewoners kunnen worden uitgevoerd. De actualiteit (klimaat, hoge energiekosten, oorlog in Oekraïne, aardbevingen in Groningen) maakt dit project nog urgenter.
Uitgangspunt is de wens van bewoners. Dit verzamelt het buurtteam door middel van een wijkconsultatie, een huis-aan-huis-enquête.  De buurtgenoten hebben in dit bijzondere project een bepalende rol.
Op zaterdag 23 april organiseert het buurtteam een energietour in de wijk ‘De Fledders’ met als doel, zoveel mogelijk buurtgenoten te enthousiasmeren de digitale vragenlijst in te vullen. Buurtgenoten kunnen op vijf ontmoetingsplaatsen in de wijk, hulp krijgen bij het invullen van de digitale vragenlijst en horen hoe anderen in de straat werken aan het verduurzamen van hun woning. Op drie van de vijf ontmoetingsplaatsen is heerlijke koffie en/of thee aanwezig van een barista op locatie!

Naar een wijk energieplan in de Fledders
Door het buurtteam wordt door middel van de huis-aan-huis enquête de wensen, ideeën, ambities en mogelijkheden van de buurtgenoten verzameld. Meer dan 650 woningen worden bezocht.
Door de gemeente Tynaarlo, de provincie Drenthe en Enexis is de opbouw van de wijk en de netwerkstructuur van het energienetwerk in kaart gebracht.
Uitkomst (analyse en conclusies) van beide stappen worden 24 mei in een buurtbijeenkomst gepresenteerd aan alle buurtgenoten. Dit is voor het buurtteam het moment om samen te bepalen of er voldoende draagvlak is voor een wijkgerichte aanpak.

Buurtteam ‘De Fledders’ kan dit niet alleen!
Vanaf eind 2015 zet het buurtteam, bestaande uit 6 leden, zich vrijwillig in voor het verduurzamen van de woningen in de wijk ‘De Fledders’. Door informatiebijeenkomsten te organiseren, offertetrajecten op te zetten, nieuwsbrieven uit te brengen en projecten te ontwikkelen. Met veel energie van het buurtteam samen minder energie gebruiken in de wijk ‘De Fledders’. Buurtgenoten informeren en ondersteunen in het maken van bewuste keuzes, is en blijft de drijfveer. 
Buurtteam ‘De Fledders’ gelooft dat als buurtgenoten een eigen verantwoordelijkheid nemen in het ondernemen van activiteiten als het gaat om de energietransitie en niet afwachten totdat de (lokale) overheid het voorschrijft, samen als wijk meer kunnen bereiken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie, contactpersoon:
Alma Luring
06 57140939

Lees meer...

Wijkenergieplan De Fledders in Vries

Gepubliceerd in Buurtteam de Fledders (Vries)

 

In de wijk De Fledders in Vries voert Buurtteam De Fledders in samenwerking met de ECDA en de gemeente Tynaarlo een bijzonder en uniek project uit: het vormgeven van een wijkenergieplan. Dit plan is gericht op een wijk die geen gebruik meer maakt van fossiele energiebronnen en waarbij de buurtgenoten een bepalende rol hebben.

Lees meer...