Online lezing ‘Naar een toekomstbestendig energiesysteem’ 4 november 2020

Nieuws

In het voorjaar had de Energie Coöperatie Drentse Aa de lezing ‘Naar een toekomstbestendig energiesysteem’ gepland. Maar door de uitbraak van corona moest deze lezing worden geannuleerd. Het bestuur van EC Drentse Aa heeft besloten deze lezing nu op 4 november digitaal te verzorgen. De lezing gaat over de vele uitdagingen die voor ons liggen met betrekking tot de energievoorziening.

Fossiele energiebronnen

Heel lang waren natuurproducten als hout en turf de voornaamste energiebronnen van de mens. Dat veranderde rond 1800 toen de industriële revolutie begon. Hout en turf waren niet meer toereikend en werden vervangen door steenkool. De wereldeconomie draait nu nog steeds vooral op fossiele energiebronnen.

 

Naar onuitputtelijke energiebronnen

Om veel redenen (zoals klimaatverandering,vervuiling en uitputting van fossiele bronnen) is overstappen op onuitputtelijke energiebronnen, zoals zon en wind noodzakelijk, evenals anders omgaan met water. Dat lukt niet zomaar. Zonnepanelen en windmolens vragen veel ruimte en zijn niet continu beschikbaar. Hoe kunnen we daarmee omgaan?

 

De uitdaging

In 2050 zal de energiebehoefte veel groter zijn dan in 1800, omdat er dan waarschijnlijk wel 10 keer zoveel meer mensen op de wereld wonen, dan de miljard die in 1800 de wereld bevolkte. Daarnaast delen we onze planeet met miljoenen andere soorten die ook ruimte en voorzieningen nodig hebben. De lezing gaat in op de vele uitdagingen die op dit gebied voor ons liggen en op de mogelijke manieren waarop we daarmee om kunnen gaan.

 

Over de spreker

Ton Schoot Uiterkamp verzorgt de lezing. Hij studeerde scheikunde aan de RUG en na zijn promotie in 1973 werkte hij onder andere in Caïro en aan de Universiteiten van Yale en Harvard in de Verenigde Staten. Tussen 1982 en 1991 was hij hoofd Bureau Milieuprojecten en vervolgens hoofd Afdeling Biologie bij TNO in Delft. Van 1991 tot zijn emeritaat in 2009 was hij hoogleraar milieukunde aan de RUG. Hij is nog steeds professioneel actief bij de universiteit van Groningen.

 

De lezing op woensdag 4 november begint om 20.00 uur. Als u de lezing wilt volgen, kunt u zich aanmelden via . Na aanmelding krijgt u meer informatie over hoe u de lezing kunt volgen.

Laatst aangepast opzaterdag, 17 oktober 2020 21:23

logo ECDrentseAa WEB