Buurtteam ‘De Fledders’ (Vries) opent jacht op energieslurpers

Nieuws

Tijdens de buurtbijeenkomst op 4 juli jl. heeft het buurtteam haar nieuwe actie 'slurpers speuren' gepresenteerd. De opzet is om te onderzoeken hoeveel energie apparaten in huis nu verbruiken.

Deelnemers ontvangen een set met drie energiestekkers van Buurkracht. Met deze stekkers kan per apparaat gemeten worden hoeveel stroom deze verbruikt. De deelnemers vullen op een voorbedrukte lijst in wat ze gemeten hebben. De resultaten kunnen na afloop met elkaar vergeleken worden en wellicht tot een actie leiden om gezamenlijk zuinige apparaten in te kopen. De actie loopt tot oktober.

Ook is de bijeenkomst gebruikt om de aanwezigen bij te praten over de behaalde resultaten van onze acties in de afgelopen anderhalf jaar. De buurtacties hebben tot nu toe 52 isolatiemaatregelen en zonnepanelen op 22 daken opgeleverd. Omdat 10% van alle bewoners aan de acties meedeed, heeft de buurt een klusteam van Buurkracht gewonnen! Voor de inzet van dit klusteam heeft het buurtteam het voorstel gedaan om de lantaarnpalen aan de doorgaande straat in De Fledders op te fleuren met bloembakken. Maar de bewoners in de zaal vroegen zich terecht af wie de planten zou verzorgen en of de bakken wel bestand zouden zijn tegen vandalisme. Het buurtteam zal met een aangepast plan komen.

De aanwezigen zijn ook geïnformeerd over de oplossing van de wateroverlast in de buurt. Via een enquête onder de bewoners in de wijk is duidelijk geworden welke bewoners de meeste last hebben van een natte kruipruimte en drassige tuinen. De resultaten zijn doorgenomen met de gemeente en deze heeft reeds maatregelen genomen. Zo zijn o.a. duikers doorgeprikt en afvoersloten uitgebaggerd. Aanvullende activiteiten worden gepland.

Arie Meerman, voorzitter van het bestuur, heeft de rol van EC Drentse Aa nader toegelicht. De energiecoöperatie is de motor achter het groeiende aantal buurkrachtteams in de gemeente Tynaarlo. Het zijn er nu 4 en er zullen nog nieuwe volgen.

Ter afsluiting van de avond heeft het buurtteam steun gevraagd aan de aanwezigen: met alle activiteiten heeft het team extra hulp nodig om haar succes voort te zetten! Belangstellenden kunnen informatie opvragen of zich aanmelden bij Arnold Onnes:

Klik hier voor meer informatie.

Laatst aangepast opdonderdag, 28 september 2017 21:41

logo ECDrentseAa WEB