2 jarig bestaan Noordelijk Lokaal Duurzaam

Nieuws

Dit jaar bestaat de coöperatieve energieleverancier NLD alweer twee jaar. Ze heeft dit zaterdag 10 september jl. met een inspiratie-evenement in het Zernikecomplex te Groningen gevierd. Er waren zo'n 100 deelnemers. Verschillende aangesloten coöperaties hebben laten zien en ervaren wat ze in huis hebben. Marjan Minnesma van Stichting Urgenda hield een indringend verhaal over de uitdagingen waar de samenleving voor staat.

Ze benadrukte ook de - vaak nog kleine – stappen, die succesvol blijken om de klimaatdoelstellingen te halen. Wat mij vooral bijbleef, was de nadruk die ze legde op de tijd die er nog is (en steeds korter wordt) om het roer echt om te gooien.

Ook EC Drentse Aa was als bezoeker aanwezig en we hebben handvatten aangereikt gekregen om zelf als coöperatie praktisch mee aan de slag te gaan. We hebben o.a. meer geleerd over de kracht van duidelijke marketing en over een aanpak om in 10 stappen energieneutraal te worden. In een spelsituatie hebben we ervaren hoe ingewikkeld het is om op dorps- en stadsniveau een planningsproces te doorlopen om de vooraf vastgestelde besparingsdoelstellingen te behalen door toepassing van de verschillende duurzame energiebronnen en - als het niet anders kon - minder duurzame bronnen. Dat is lastig en in een grote stad schier onmogelijk, als je rekening moet/wilt houden met alle omgevingsfactoren, geografische gegevenheden, de wensen van de bewoners en de nadelen en bedreigingen die ze zien.

Het was inderdaad een inspirerende en verfrissende middag en weer naar huis rijdend riep ik opeens zo maar voor me uit: ‘OK NLD, op naar het eerste lustrum met een groei naar 10.000 klanten!’

Helpt u mee dit te bereiken?

Arnold Onnes

Secretaris EC Drentse Aa

Laatst aangepast opwoensdag, 26 oktober 2016 17:49

logo ECDrentseAa WEB