Buurtactie 'De Vledders'

Nieuws

De in april gestarte isolatieactie is een succes geworden! Half juni hadden 35 huishoudens al meer dan 40 isolatiemaatregelen genomen. Het ging voornamelijk om vloerisolatie. Gezien de belangstelling heeft het buurtteam besloten de actie te verlengen tot 1 augustus. Nu (eind september) blijkt het eindresultaat uit te komen op een buurtbesparing van € 16.000 en ruim 24.000 m3 aardgas per jaar. Dat betekent dat 9,7 huishoudens per jaar gecompenseerd zijn voor hun CO2 uitstoot.

Tijdens de actie werd ontdekt, dat in de wijk sprake is van een vochtprobleem onder de huizen. Met de gemeente is nu afgesproken, dat via peilbuizen de grondwaterstand in de gaten wordt gehouden. Dit moet inzicht geven in welke drainageacties een bijdrage kunnen leveren aan een oplossing. Er is ook een enquête onder de buurtbewoners uitgezet om via deze weg meer inzicht in de problematiek te krijgen.

Uit een inventarisatie van het buurtteam is ook gebleken, dat veel buurtbewoners belangstelling hebben voor een zonnepanelenactie. Het buurtteam is daarom gestart met een offertetraject en heeft een zevental leveranciers benaderd voor een aantrekkelijk collectief aanbod.

Laatst aangepast opvrijdag, 21 oktober 2016 18:02

logo ECDrentseAa WEB