24 mei buurtbijeenkomst buurtteam ‘De Fledders’ in Vries

Nieuws

Logo De fledders
Dinsdagavond 24 mei 2022 organiseert buurtteam ‘De Fledders’ in zalencentrum ‘Onder de Linden’ , Brinkstraat 4 te Vries, een buurtbijeenkomst voor alle buurtgenoten uit de wijk De Fledders in Vries, waarin ze de uitkomsten van twee onderzoeken presenteert. De conclusies uit de onderzoeken bepalen of en welke vervolgstappen kunnen worden gezet naar het realiseren van het doel: een wijk die geen gebruik meer maakt van fossiele energiebronnen voor het verwarmen van de huizen.

Resultaten
Het buurtteam heeft samen met de partners, de Energie Coöperatie Drentse Aa en de gemeente Tynaarlo, onder leiding van een projectleider de afgelopen maanden stappen gezet. In de winter en het voorjaar heeft het buurtteam een wijkconsultatie voorbereid. De gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe hebben informatie verzameld om een goed beeld te krijgen van de wijk.
Zaterdag 23 april is er huis-aan-huis bij 672 buurtgenoten aangebeld om te vragen een digitale enquête in te vullen. In de buurtbijeenkomst van 24 mei worden de resultaten en conclusies gepresenteerd. Dit wordt het vertrekpunt voor eventuele verdere stappen/acties.

Het project
Het buurtteam heeft in het verleden vele acties in de wijk uitgevoerd en wil graag een stap verder zetten, van aanbodgerichte acties voor individuele huizen van particulieren naar een wijkgerichte aanpak: samen met huizenbezitters en huurders een wijk maken die geen gebruik meer maakt van fossiele energiebronnen. Het buurtteam heeft voor het realiseren van dit project subsidie ontvangen van de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe.   
Het project is gericht op de wensen van alle buurtgenoten en gericht op de wijk de Fledders en bestaat uit twee stappen.

  • Een wijkconsultatie door middel van een huis aan huis enquête en huiskamergesprekken, waarin de wensen van alle buurtgenoten worden verzameld. Daarnaast wil het buurtteam meer buurtgenoten betrekken bij de uitvoering van het project en een bewonersplatform oprichten.
  • Een data onderzoek door de gemeente Tynaarlo in samenwerking met de provincie Drenthe en Woonborg naar de huidige stand van zaken van de wijk betreffende de energievoorziening.

Beide onderzoeken worden tijdens de presentatie vervolgens geanalyseerd en naast elkaar gelegd.

Uitnodiging
Buurtteam ‘De Fledders’ nodigt alle buurtgenoten uit de wijk De Fledders in Vries uit voor deze speciale buurtbijeenkomst in Café Biljart en Zalencentrum Onder de Linden, Brink 4 in Vries. De avond start om 20:00 uur.
Voorafgaand aan de presentatie worden alle buurtgenoten uitgenodigd die in de vragenlijst hebben aangegeven actief betrokken te willen zijn bij de planvorming.
Tijdens de buurtbijeenkomst is er niet alleen aandacht voor woningeigenaren, maar ook voor de huurders. Het buurtteam heeft de huurdersvereniging AH WOON en de Nederlands Woonbond benaderd om samen in gesprek te gaan over de kansen en mogelijkheden van aardgasvrij wonen voor huurders. De Woonbond, met de regio energieconsulent, en AH WOON zijn 24 mei aanwezig.

logo ECDrentseAa PRINT                       Gemeente Tynaarlo                     

(0 stemmen)