Energiecoach

Advies over energiebesparing aan uw eigen keukentafel?

Vraag het de Energiecoach!
De Energiecoach brengt op aanvraag een bezoek aan uw woning en gaat samen met u ‘aan de keukentafel’ aan de slag. De Energiecoach voert een gratis verkennende energiescan uit: een overzicht van laagdrempelige energiebesparende maatregelen waar u zelf mee aan de slag kan of tegen lage kosten kunnen worden uitgevoerd door derden.
--In verband met de huidige Coronamaatregelen worden er geen bezoeken in huis gedaan, alleen een buitenscan--

Wat doet de Energiecoach?

  • De Energiecoach gebruikt een checklist om u voor te lichten over uw energieverbruik. Met deze uitgebreide checklist, de energierekening en de woninggegevens gaat de Energiecoach samen met u de woning door. Zowel de woningschil (isolatie), apparaten en verlichting (verbruik) komen daarbij aan de orde.
  • De Energiecoach geeft voorlichting en informatie over uw energierekening en vertelt hoe u met eenvoudige (gedrags-)maatregelen veel energie kunt besparen.
  • De Energiecoach geeft informatie over de huidige kwaliteit van de constructie (isolatie) en de installaties in uw woning.
  • De Energiecoach kijkt samen met u naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken, zoals zonne-energie.
  • De Energiecoach geeft besparingstips over wat u kunt doen om uw energieverbruik te verlagen door bijvoorbeeld uw gedrag aan te passen, de woning wel of niet (extra) te isoleren en de installaties wel of niet te verbeteren.
  • Aanvullend kan eventueel een warmtescan worden gemaakt.

Na het huisbezoek ontvangt u van de Energiecoach een rapport met de resultaten, zodat u een logische volgorde aanpak van energiebesparing kunt kiezen.
De Energiecoach is opgeleid tot ‘Energiecoach aan huis’ en is in het bezit van een certificaat van deelname. De Energiecoach is vrijwilliger, en geeft informatie zonder commercieel oogmerk. De Energiecoach is een inwoner van de gemeente Tynaarlo die woningeigenaren bijstaat in de eerste stappen bij het verduurzamen van hun woning. Zo wordt er bijgedragen aan een duurzamer Tynaarlo voor en door mensen uit onze gemeente. Op dit moment zijn er 10 Energiecoaches inzetbaar in de gemeente. De inzet van de Energiecoach wordt gecoördineerd door Energie Coöperatie Drentse Aa (www.ecdrentseaa.nl)

Geïnteresseerd?
Wilt u een afspraak maken voor een bezoek van een Energiecoach aan uw woning? Neem dan contact op met de Energie Coöperatie Drentse Aa, de lokale energiecoöperatie van de gemeente Tynaarlo: mail naar .
‘De Energiecoach aan huis’ is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, in samenwerking met het Drents Energieloket en wordt gesteund door de provincie Drenthe ( www.drentsenergieloket.nl/maatregelen/energiecoach/).

Over Energie Coöperatie Drentse Aa
Wij zijn een groep enthousiaste mensen, die samen een energiecoöperatie vormen en graag meehelpen om de gemeente Tynaarlo te verduurzamen. Dat doen wij door allerlei projecten van zowel particulieren, bedrijven als de lokale overheid te ondersteunen. In grote lijnen richten we onze pijlen op het verminderen van de CO2-uitstoot en het stimuleren van lokaal opgewekte energie. We geloven erin dat wij als burgers eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en niet moeten afwachten totdat de (lokale) overheid actie gaat ondernemen.
Energiecoöperatie Drentse Aa richt zich primair op activiteiten, die het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en het lokaal opwekken van energie stimuleren.
We streven de volgende doelen na:

  • De gemeente Tynaarlo klimaatneutraal in 2030;
  • Het versnellen van de vergroening van de gemeente;
  • Het organiseren van burgerinitiatieven en vergroten van de gemeenschapszin over duurzaamheid;
  • Het vergaren en verspreiden van kennis.

Door projecten, gezamenlijke initiatieven en (individuele) acties hopen we deze doelen te bereiken.
De coöperatie is geen winstgevende instelling. Het bestuur en ook de werkgroepen worden bemenst door vrijwilligers, die allemaal een groen hart hebben en geloven in de kracht van een betrokken en duurzame samenleving. Om onze projecten te financieren, zijn we wederverkopers van Energie Van Ons. Deze energiemaatschappij is door de gezamenlijke energiecoöperaties in de drie noordelijke provincies opgericht. De lokale energiecoöperatie ontvangt per klant in onze gemeente een bijdrage per jaar uit de winst, die wordt gebruikt voor het uitvoeren van lokale initiatieven en projecten.

 

 

Getagged onder :