Buurtteam ‘De Fledders’ organiseert een online workshop doe-het-zelf Energieadvies in de Etstoel in Vries

Buurtteam ‘De Fledders’ organiseert een online workshop doe-het-zelf Energieadvies in de Etstoel in Vries

Opzet
Aan woningeigenaren van 6 voorbeeldwoningen in de Drosten, Etstoel, Lottinge en Dingspil in Vries werd door energieadviseur Anita Speelman (Zuinig Wonen | Home) een uitgebreid Energie Zuinig Wonen advies gegeven, waarmee inzicht wordt verkregen in de energiebesparende maatregelen die nodig zijn om energie zuiniger te worden. Daarnaast zijn adviezen gegeven voor de volgende stappen; bijna energieneutraal en energieneutraal wonen. Uitgangspunt in dit project is steeds de eigen woonwens van de woningeigenaar.

Brochure voorbeeldwoningen

Honderd buurtgenoten met een gelijksoortige woning als de 6 voorbeeldwoningen ontvingen een brochure in de bus, met daarin de stappen die ze kunnen nemen om hun woning energie zuiniger te maken. We nodigden de buurtgenoten uit om deel te nemen aan een online workshop doe-het-zelf Energieadvies. De workshop wordt geleid door Anita Speelman.

plaatje 1 voorbeeldwoning de Fledders

plaatje 2 voorbeeldwoning de Fledders

De workshop doe-het-zelf Energieadvies
Op 13 april 2021 gingen 10 deelnemers uit de Etstoel  aan de slag om hun eigen energieadvies te maken. Vooraf krijgen de deelnemers een digitale werkboek. Tijdens de workshop bepalen de deelnemers hun energieambitie, inventariseren de huidige woningkenmerken en bepalen welke maatregelen ze in de komende 10-15 jaar kunnen treffen. Per maatregel wordt een financiële onderbouwing gegeven. Het resultaat aan het eind van de workshop is dat de deelnemers een Energie Neutraal Wonen meerjarenplan kunnen maken, waarin alle stappen van begin tot eind in kaart zijn gebracht.

Reacties
Na afloop van de workshop ontvingen de deelnemers digitaal een evaluatieformulier, waarin de mening wordt gevraagd over de opzet en de werkwijze van het project en de workshop.
De deelnemers geven aan dat het informeren van de buurtgenoten door middel van een nieuwsbrief, de brochure en persberichten in de lokale pers werkt, maar dat juist het gesprek met de buren over het project maakt dat buurtgenoten enthousiast worden. In de Etstoel wordt gebruik gemaakt van een buurtapp. De enthousiaste woningeigenaar van de voorbeeldwoning neemt hierin veel het initiatief.
Deelnemers geven aan graag hulp te willen bij het maken van keuzes op het gebied van energiebesparende maatregelen. Daarnaast is bezuinigen ook een reden om mee te doen aan de workshop.
De gegeven informatie tijdens de workshop sluit aan bij de verwachtingen, geven de deelnemers aan. Het geeft bruikbare informatie en een heldere weergave van de mogelijkheden. Wel vinden de deelnemers de duur van de workshop aan de lange kant.
De opzet van het project vinden de deelnemers goed en leerzaam. Deelnemers geven aan dat ze zo op ideeën zijn gebracht en dat de bewustwording is vergroot. Wel geven de deelnemers aan dat de interactie door de digitale werkvorm lastig is en dat de voorkeur uit gaat naar fysieke bijeenkomsten, als dat mogelijk zou zijn.

Vervolg van het project

Het buurtteam heeft daarnaast ook de andere buurtgenoten per straat (per voorbeeldwoning) uitgenodigd voor een online workshop. In totaal nog vijf. Echter weinig woningeigenaren geven gehoor aan de uitnodiging. Als norm hanteren we een opgave van 20 % van het totale aantal uitgenodigden. Dit wordt niet gehaald.
Wat de oorzaak voor de lage deelname is, weten we niet. Wel kunnen we een verklaring bedenken die we erg plausibel achten. Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn we niet in staat fysiek contact op te nemen met buurtgenoten. Niet aan te bellen en een praatje aangaan, vertellen wat het project inhoudt en wat het je als buurtgenoot oplevert. Dat maakt het moeilijk om buurtgenoten te motiveren en te enthousiasmeren. Juist in onze vorige projecten hebben we gemerkt dat het persoonlijke contact de grootste succesfactor is. Ook het deelnemen aan een onlinebijeenkomst kan buurtgenoten afschrikken. Uit het evaluatieformulier na afloop van de workshop in de Etstoel geven deelnemers ook aan dat vooral de persoonlijke benadering heeft gewerkt. Ook geven ze aan dat ze een grote voorkeur hebben voor fysieke bijeenkomsten.
We hebben daarom in overleg met Anita Speelman besloten om de overige vijf workshops uit te stellen tot het moment dat de coronamaatregelen zijn versoepeld. Het zou fijn zijn als we gewoon fysiek contact kunnen hebben en fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren.
We geloven als buurtteam in dit project en vinden dat we alle buurtgenoten moeten kunnen laten profiteren in het krijgen van deze kans – een gratis doe-het-zelf energieadvies op maat. Een energieadvies waarbij je als buurtgenoot weet wat de stand van zaken is van jouw eigen woning en wat de kosten zijn als je je woning wilt verduurzamen. Of dat nu is; energiezuinig, bijna energie neutraal of zelfs energie neutraal. Je kunt op basis van de gegevens die je krijgt in de workshop een weloverwogen keuze maken voor het wel of niet nemen van vervolgstappen in het verduurzamen van je woning.
Via de lokale pers, nieuwsbrieven en persoonlijk contact laten we alle buurtgenoten weer weten hoe en wanneer we het project voortzetten.

 

(0 stemmen)