Project - modelontwikkeling buurtteam ‘De Fledders’

Buurtteam de Fledders (Vries)Vanaf januari 2016 heeft buurtteam ‘De Fledders’ meerdere succesvolle acties uitgevoerd binnen de wijk De Fledders. Acties gericht op isolatie maatregelen, reductie stroomverbruik en plaatsen van zonnepanelen. Tijdens een voorlichtingsavond over duurzaam verwarmen in 2018, werd door buurtgenoten de wens geuit voor een advies op maat voor de eigen woning.

Eind 2019 startte het buurtteam een pilot in de straat Kerspel gericht op een modelontwikkeling: het laten uitvoeren van een EPA onderzoek in een referentiewoning en daaropvolgend, een dusdanig advies dat van toepassing is op alle vergelijkbare woningen in de straat. In oktober 2020 werd het project afgesloten met een enquête waarin gemeten werd hoeveel maatregelen deze aanpak nu daadwerkelijk heeft opgeleverd. Op basis van de evaluaties kan het buurtteam concluderen dat bovengenoemd model succesvol is. Er zijn door buurtgenoten 86 maatregelen genomen, tijdens en na het project. Vooral het persoonlijk contact blijkt een grote factor te zijn in het succes.
Buurtteam ‘De Fledders’ wil daarom naast doorgaan van alle acties rond isolerende maatregelen en voorlichting, dit initiatief voortzetten. Weliswaar in aangepaste vorm. Door de maatregelen rond corona zijn fysieke bijeenkomsten niet mogelijk. Daarom gaat het buurtteam voor de presentatie van de adviezen dit keer digitale bijeenkomsten organiseren.

Nieuw project in Dingspil, Lottinge, Etstoel en Drosten
Het buurtteam richt zich in dit nieuwe project op koopwoningen gebouwd in de jaren 70 ( 1970-1975 en 1975-1980) in de straten Dingspil, Lottinge, Etstoel en Drosten. In totaal 97 woningen. Het buurtteam heeft daarvoor 6 referentiewoningen in deze straten uitgezocht voor een zogenaamd EPA onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke energie adviseur en duurt ongeveer 3 uur per woning. De uitkomsten worden met de bewoner doorgenomen en besproken. Daarna wordt er per woning een rapport opgesteld. Van het rapport wordt een brochure opgesteld. De brochure wordt verspreid onder de woningeigenaren van hetzelfde type woning, met daarbij een uitnodiging voor een digitale bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten krijgen alle deelnemers een goed beeld over alle mogelijkheden tot verduurzaming van de eigen woning (inclusief kosten, terugverdientijd en subsidiemogelijkheden). In de eerste twee weken van januari zijn de 97 woningeigenaren geïnformeerd en uitgenodigd voor een digitale informatiebijeenkomst door middel van een nieuwsbrief.

Voortgang van het project
Woensdag 20 januari reageerden uit de vier straten 8 bewoners positief op de uitnodiging. Dit maakte dat het buurtteam op deze avond 6 woningeigenaren kon selecteren voor dit project.
De Energie Prestatie Advies onderzoeken zijn ingepland.
In maart worden er 6 digitale bijeenkomsten gepland om de uitkomsten van de onderzoeken per straat en per type woning te bespreken.
De woningeigenaren van de 6 referentiewoningen en het buurtteam zijn enthousiast. Geweldig dat dit ook in deze tijd van beperkte mogelijkheden tot fysiek contact toch mogelijk is!

(0 stemmen)