Enquête wijkenergieplan De Fledders

Wijkenergieplan
In de wijk De Fledders in Vries voert Buurtteam ‘De Fledders’ een bijzonder en uniek project uit: het maken van een wijkenergieplan. Dit plan is erop gericht dat de wijk geen gebruik meer maakt van fossiele energiebronnen. Hierbij heeft de stem van de buurtgenoten een bepalende rol. Het project is eind 2021 gestart in samenwerking met de ECDA en de gemeente Tynaarlo.

Onderzoeken
Het project bestaat onder andere uit twee onderzoeken: ‘de wijk in beeld’ en een wijkconsultatie. Voor ‘de wijk in beeld’ hebben de gemeente Tynaarlo, de provincie Drenthe en Enexis Netbeheer een aantal zaken in kaart gebracht: de huidige infrastructuur van het energienetwerk, de mogelijkheden van het versterken hiervan, het energiegebruik en de opwekmogelijkheden van de wijk.
De wijkconsultatie bestond uit het verzamelen van wensen, ideeën, ambities en mogelijkheden van buurtgenoten. Dit gebeurde door middel van een huis-aan-huis-enquête op zaterdag 23 april. Meer dan 20 vrijwilligers belden namens het buurtteam aan bij 672 buurtgenoten met de vraag: ‘Wilt u de digitale vragenlijst invullen?’
wethouder opent actie

Droom
De droom van het Buurtteam is dat de wijk geen gebruik meer maakt van fossiele brandstoffen om de woningen te verwarmen. Maar wat is de droom van alle buurtgenoten? Door het in laten vullen van de vragenlijst wil het Buurtteam zicht krijgen op de dromen en de wensen van de buurtgenoten.

Buurtbijeenkomst 24 mei
De resultaten van de twee onderzoeken (‘wijk in beeld’ en de wijkconsultatie) worden 24 mei tijdens een buurtbijeenkomst gepresenteerd aan de bewoners. Dit is het moment om te bepalen of er voldoende draagvlak is om samen met de buurtgenoten de droom van het Buurtteam waar te maken.

Heel erg bedankt !
Langs deze weg wil Buurtteam ‘De Fledders’ iedereen die zaterdag 23 april heeft meegewerkt heel erg bedanken! Top dat ruim 22 vrijwilligers spontaan en met veel enthousiasme hun vrije zaterdag hebben opgeofferd om huis-aan-huis aan te bellen bij buurtgenoten. En super dat al veel buurtgenoten dit hebben gedaan. Dat maakt dat het Buurtteam een goed beeld krijgt van de dromen van de buurtgenoten.

(0 stemmen)