Zaterdag 23 april belde buurtteam ‘De Fledders’ aan bij 672 buurtgenoten!

Aanbellen bij bewoners
Een groep van meer dan 20 vrijwilligers was zaterdag 23 april de hele dag in touw om bij alle buurtgenoten in de wijk De Fledders in Vries aan te bellen met de vraag: ‘Wilt u een digitale vragenlijst invullen?’
De actie werd geopend door de wethouder. 

Droom
De wijk ‘De Fledders’ maakt geen gebruik meer van fossiele brandstoffen om de woningen te verwarmen, dat is de droom van buurtteam ‘De Fledders’. Maar wat is de droom van alle buurtgenoten? Door het invullen van de vragenlijst wil het buurtteam zicht krijgen op de dromen en de wensen van de buurtgenoten.

Koffiepauze tijdens buurtactie

Wijkenergieplan De Fledders in 2 stappen
Buurtteam ‘De Fledders’ startte eind 2021 een project*: een energieplan voor de wijk De Fledders in Vries, waarin vooral de stem van de buurtgenoten centraal staat. Daarvoor zijn twee onderzoeken uitgevoerd.

1. De wijk in beeld – de gemeente Tynaarlo, de provincie Drenthe en Enexis hebben de huidige stand van zaken van de infrastructuur van het energienetwerk, de mogelijkheden van het versterken hiervan,  het energiegebruik en de opwekmogelijkheden van de wijk in kaart gebracht.
2. De wijkconsultatie - het ophalen van wensen, ideeën, ambities en mogelijkheden van buurtgenoten zijn verzameld door middel van een huis-aan-huis enquête.

Buurtbijeenkomst op 24 mei
De resultaten van de 2 onderzoeken worden 24 mei gepresenteerd aan alle bewoners d.m.v. een buurtbijeenkomst. Dit is het moment om samen te bepalen of het buurtteam voldoende draagvlak ziet om zijn droom, samen met de buurtgenoten, waar te maken.

Heel erg bedankt
Langs deze weg wil buurtteam ‘De Fledders’ iedereen die zaterdag 23 april heeft meegewerkt heel erg bedanken. Top, dat ruim 22 vrijwilligers spontaan en met veel enthousiasme, hun vrije zaterdag opofferden om huis-aan-huis aan te bellen en buurtgenoten te vragen een digitale vragenlijst in te vullen. En super dat al veel buurtgenoten dit hebben gedaan. Dat maakt dat het buurtteam een goed beeld krijgt van de dromen en wensen van de buurtgenoten.

invullen van de enquete

*Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe.

(0 stemmen)