Buurtteam de Fledders (Vries)

Buurtteam de Fledders (Vries) (4)

Hier vindt u specifieke informatie voor het buurtteam de Fledders in Vries.

Wijkenergieplan De Fledders

by

Woensdagavond 3 november 2021 organiseerde Buurtteam De Fledders in Vries een buurtbijeenkomst, waarin ze haar duurzame plannen voor de komende maanden presenteerde. Het buurtteam heeft in het verleden veel acties in de wijk uitgevoerd en wil graag een stap verder zetten! Ze zoekt hierbij hulp bij de Energie Coöperatie Drentse Aa en de gemeente Tynaarlo.
De bijlage bij dit artikel is een overzicht van panden in de wijk Fledders en geeft duidelijkheid over welke wijk we het hebben en de problematiek.

Lees meer...

Buurtbijeenkomst De Fledders te Vries

by


Woensdag 3 november a.s. van 19.30 tot 21.30 uur organiseert het buurtteam de Fledders te Vries een bijeenkomst voor wijkbewoners in Obs De Vijverstee, de Fledders 14.
We hebben u nodig om te weten wat u wilt op het gebied van het verduurzamen van onze wijk. Opzet van de avond:

Lees meer...

Buurtteam ‘De Fledders’ organiseert een online workshop doe-het-zelf Energieadvies in de Etstoel in Vries

by

Buurtteam ‘De Fledders’ organiseert een online workshop doe-het-zelf Energieadvies in de Etstoel in Vries

Opzet
Aan woningeigenaren van 6 voorbeeldwoningen in de Drosten, Etstoel, Lottinge en Dingspil in Vries werd door energieadviseur Anita Speelman (Zuinig Wonen | Home) een uitgebreid Energie Zuinig Wonen advies gegeven, waarmee inzicht wordt verkregen in de energiebesparende maatregelen die nodig zijn om energie zuiniger te worden. Daarnaast zijn adviezen gegeven voor de volgende stappen; bijna energieneutraal en energieneutraal wonen. Uitgangspunt in dit project is steeds de eigen woonwens van de woningeigenaar.

Lees meer...

Project - modelontwikkeling buurtteam ‘De Fledders’

byVanaf januari 2016 heeft buurtteam ‘De Fledders’ meerdere succesvolle acties uitgevoerd binnen de wijk De Fledders. Acties gericht op isolatie maatregelen, reductie stroomverbruik en plaatsen van zonnepanelen. Tijdens een voorlichtingsavond over duurzaam verwarmen in 2018, werd door buurtgenoten de wens geuit voor een advies op maat voor de eigen woning.

Lees meer...