Buurtteam de Fledders (Vries)

Buurtteam de Fledders (Vries) (8)

Hier vindt u specifieke informatie voor het buurtteam de Fledders in Vries.

Enquête wijkenergieplan De Fledders

by

Wijkenergieplan
In de wijk De Fledders in Vries voert Buurtteam ‘De Fledders’ een bijzonder en uniek project uit: het maken van een wijkenergieplan. Dit plan is erop gericht dat de wijk geen gebruik meer maakt van fossiele energiebronnen. Hierbij heeft de stem van de buurtgenoten een bepalende rol. Het project is eind 2021 gestart in samenwerking met de ECDA en de gemeente Tynaarlo.

Lees meer...

Persbericht april 2022

by

Het buurtteam  belt  zaterdag 23 april huis-aan-huis aan om te vragen een digitale enquête in te vullen. Dit als onderdeel van een uniek project dat het buurtteam in samenwerking met de Energie Coöperatie Drentse Aa en de gemeente Tynaarlo heeft opgezet.
Dit project heeft als doel te komen tot een wijkenergieplan dat richting geeft aan de wijze waarop de wijk geen gebruik meer maakt van fossiele energiebronnen. In een wijkenergieplan wordt onderzocht welke maatregelen en acties wenselijk zijn, welke kosten daaraan verbonden zijn en op welke wijze deze met of door de bewoners kunnen worden uitgevoerd. De actualiteit (klimaat, hoge energiekosten, oorlog in Oekraïne, aardbevingen in Groningen) maakt dit project nog urgenter.
Uitgangspunt is de wens van bewoners. Dit verzamelt het buurtteam door middel van een wijkconsultatie, een huis-aan-huis-enquête.  De buurtgenoten hebben in dit bijzondere project een bepalende rol.
Op zaterdag 23 april organiseert het buurtteam een energietour in de wijk ‘De Fledders’ met als doel, zoveel mogelijk buurtgenoten te enthousiasmeren de digitale vragenlijst in te vullen. Buurtgenoten kunnen op vijf ontmoetingsplaatsen in de wijk, hulp krijgen bij het invullen van de digitale vragenlijst en horen hoe anderen in de straat werken aan het verduurzamen van hun woning. Op drie van de vijf ontmoetingsplaatsen is heerlijke koffie en/of thee aanwezig van een barista op locatie!

Naar een wijk energieplan in de Fledders
Door het buurtteam wordt door middel van de huis-aan-huis enquête de wensen, ideeën, ambities en mogelijkheden van de buurtgenoten verzameld. Meer dan 650 woningen worden bezocht.
Door de gemeente Tynaarlo, de provincie Drenthe en Enexis is de opbouw van de wijk en de netwerkstructuur van het energienetwerk in kaart gebracht.
Uitkomst (analyse en conclusies) van beide stappen worden 24 mei in een buurtbijeenkomst gepresenteerd aan alle buurtgenoten. Dit is voor het buurtteam het moment om samen te bepalen of er voldoende draagvlak is voor een wijkgerichte aanpak.

Buurtteam ‘De Fledders’ kan dit niet alleen!
Vanaf eind 2015 zet het buurtteam, bestaande uit 6 leden, zich vrijwillig in voor het verduurzamen van de woningen in de wijk ‘De Fledders’. Door informatiebijeenkomsten te organiseren, offertetrajecten op te zetten, nieuwsbrieven uit te brengen en projecten te ontwikkelen. Met veel energie van het buurtteam samen minder energie gebruiken in de wijk ‘De Fledders’. Buurtgenoten informeren en ondersteunen in het maken van bewuste keuzes, is en blijft de drijfveer. 
Buurtteam ‘De Fledders’ gelooft dat als buurtgenoten een eigen verantwoordelijkheid nemen in het ondernemen van activiteiten als het gaat om de energietransitie en niet afwachten totdat de (lokale) overheid het voorschrijft, samen als wijk meer kunnen bereiken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie, contactpersoon:
Alma Luring
06 57140939

Lees meer...

Wijkenergieplan De Fledders in Vries

by

 

In de wijk De Fledders in Vries voert Buurtteam De Fledders in samenwerking met de ECDA en de gemeente Tynaarlo een bijzonder en uniek project uit: het vormgeven van een wijkenergieplan. Dit plan is gericht op een wijk die geen gebruik meer maakt van fossiele energiebronnen en waarbij de buurtgenoten een bepalende rol hebben.

Lees meer...

Wijkenergieplan De Fledders

by

Woensdagavond 3 november 2021 organiseerde Buurtteam De Fledders in Vries een buurtbijeenkomst, waarin ze haar duurzame plannen voor de komende maanden presenteerde. Het buurtteam heeft in het verleden veel acties in de wijk uitgevoerd en wil graag een stap verder zetten! Ze zoekt hierbij hulp bij de Energie Coöperatie Drentse Aa en de gemeente Tynaarlo.
De bijlage bij dit artikel is een overzicht van panden in de wijk Fledders en geeft duidelijkheid over welke wijk we het hebben en de problematiek.

Lees meer...

Buurtbijeenkomst De Fledders te Vries

by


Woensdag 3 november a.s. van 19.30 tot 21.30 uur organiseert het buurtteam de Fledders te Vries een bijeenkomst voor wijkbewoners in Obs De Vijverstee, de Fledders 14.
We hebben u nodig om te weten wat u wilt op het gebied van het verduurzamen van onze wijk. Opzet van de avond:

Lees meer...

Buurtteam ‘De Fledders’ organiseert een online workshop doe-het-zelf Energieadvies in de Etstoel in Vries

by

Buurtteam ‘De Fledders’ organiseert een online workshop doe-het-zelf Energieadvies in de Etstoel in Vries

Opzet
Aan woningeigenaren van 6 voorbeeldwoningen in de Drosten, Etstoel, Lottinge en Dingspil in Vries werd door energieadviseur Anita Speelman (Zuinig Wonen | Home) een uitgebreid Energie Zuinig Wonen advies gegeven, waarmee inzicht wordt verkregen in de energiebesparende maatregelen die nodig zijn om energie zuiniger te worden. Daarnaast zijn adviezen gegeven voor de volgende stappen; bijna energieneutraal en energieneutraal wonen. Uitgangspunt in dit project is steeds de eigen woonwens van de woningeigenaar.

Lees meer...

Project - modelontwikkeling buurtteam ‘De Fledders’

byVanaf januari 2016 heeft buurtteam ‘De Fledders’ meerdere succesvolle acties uitgevoerd binnen de wijk De Fledders. Acties gericht op isolatie maatregelen, reductie stroomverbruik en plaatsen van zonnepanelen. Tijdens een voorlichtingsavond over duurzaam verwarmen in 2018, werd door buurtgenoten de wens geuit voor een advies op maat voor de eigen woning.

Lees meer...