Over de EC Drentse Aa

Gepubliceerd in Informatie

Wij zijn een groep enthousiaste mensen, die samen een energiecoöperatie vormen en graag meehelpen om de gemeente Tynaarlo te verduurzamen. Dat doen wij door allerlei projecten van zowel particulieren, bedrijven als de lokale overheid te ondersteunen. In grote lijnen richten we onze pijlen op het verminderen van de CO2-uitstoot en het stimuleren van lokaal opgewekte energie. We geloven erin dat wij als burgers eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en niet moeten afwachten totdat de (lokale) overheid actie gaat ondernemen.

Energiecoöperatie Drentse Aa richt zich primair op activiteiten, die het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en het lokaal opwekken van energie stimuleren.

We streven de volgende doelen na:

→ Tynaarlo klimaatneutraal in 2030;
→ het versnellen van de vergroening van de gemeente;
→ het organiseren van burgerinitiatieven en vergroten van de gemeenschapszin over duurzaamheid;
→ het vergaren en verspreiden van kennis.

Door projecten, gezamenlijke initiatieven en (individuele) acties hopen we deze doelen te bereiken. Zo komen wij bij u langs als u vragen heeft over uw specifieke situatie en kunt u ons altijd aanspreken op beurzen of bij andere gelegenheden in de gemeente.

De coöperatie is geen winstgevende instelling. Het bestuur en ook de werkgroepen worden bemenst door vrijwilligers, die allemaal een groen hart hebben en geloven in de kracht van een betrokken en duurzame samenleving. Om onze projecten te financieren, zijn we wederverkopers van NLD-energie. Deze energiemaatschappij is door de gezamenlijke energiecoöperaties in de drie noordelijke provincies opgericht. De lokale energiecoöperatie ontvangt per klant in onze gemeente een bijdrage per jaar uit de winst, die wordt gebruikt voor het uitvoeren van lokale initiatieven en projecten.

 

Lees meer...

Martina de Lange

Gepubliceerd in Buurtteams

Martina1Hierbij een foto...hij is genomen in Bosnie waar ik in 2014 als vrijwilliger met 3 vriendinnen meegedaan heb met af-uitgravingen van een naar mijn idee bijzonder, niet mainstream, archeologisch project waar geen of nauwelijks aandacht aan besteed wordt. de grootste piramide op de wereld. In het plaatsje Visoko. 25 km boven Sarajevo. Alles olv Sam Onsmanagich en Tim Moon een nieuw zeelandse archeoloog . Mocht je geinteresseerd zijn dan kun je erover lezen op de website http://piramidasunca.ba/eng/home-en.html. Maar Sam komt erover spreken in Joure op 12 juni. http://www.in-zicht.nl/programma.html

Nou dat is even terzijde over WAAR de foto genomen is.

WAAROM doe ik mee:

We hebben ruim 3 jaar gewoond hebben in Brazilie, Rio de Janeiro, daar heb ik gezien hoe mensen , vooral die in de Favela's, moeten overleven! Daar zag ik dat er zoveel gelaagdheid was in de bevolking Dat energie, water en toegang tot scholing en werk daar een grote rol in spelen. Dat er ook heel veel recycling creativiteit was ( uit noodzaak om te overleven bij arme mensen) zoals blikjes van de straat en uit vuilnisbakken ophalen en terug verkopen aan metaalhandel. Plastic doppen van wegwerpflesjes met stof omvouwen en vastnaaien en er onderzetters of zo van maken. Van de metalen lipjes van bier- en frisblikjes die ze verven een mooie riem van maken. Toen kwam de RIO+20 top! Er was veel aandacht voor...er ontspruitte veel hoop...NU WORDT HET ANDERS WANT HET KAN ANDERS! Maar hoe groot was de teleurstelling toen er weer NIETS echt tot stand kwam. Toen realiseerde ik me ook...het zal niet komen van de politiek, WE MOETEN HET ZELF DOEN.

Dus ik nam me voor toen we in Nederland weer terugkwamen om me aan te sluiten bij Energie Coöperatie Drentse Aa...de naam onstaan door waterloop die onze woonkernen in Tynaarlo verbindt! Via de EC Drentse Aa werken we mee aan het doel :het verduurzamen en energie neutraal te maken van Tynaarlo . We leren veel!

Ik ben geïnspireerd door Prof. Marjan Minnesma van Urgenda en haar werk en moed om de NL staat voor de rechter te dagen en de uitspraak van de rechter ( de eerste in de wereld) dat NL meer CO2 moet bezuinigen om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de veiligheid van haar burgers te bewaken. Ik ben erg blij met de uitspraak van de Energieconferentie in Parijs 2015 waar dat ook afgesproken is met de wereldleiders!!.

Wat doen we zelf in huis:
- bewust omgaan met energie
- LED lampen nemen
-zonnepanelen kopen en installeren
-de wasmachine aanzetten als de zon schijnt
- inbouwhaard geplaatst, thermostaat naar beneden om ons eigen hout te gebruiken
-minder vlees eten en op cursus gegaan om biologisch te moestuinieren ( moeilijk met de slakken! )
- onderzoeken hoe we een warmtepomp/warmtewisselaar en opslagvat kunnen inzetten om nog verder E-neutraler te worden.
- we delen een auto (en een hond) met onze bovenburen.

Ik ben blij dat naast het feit dat we nu samenwerkingsverbanden hebben vanuit de EC Drentse Aa met NLD (noordelijklokaalduurzaam.nl) de Coöperatieve duurzame Groningse energieleverancier, en Buurkracht en NMF in Assen, en ook mee hebben mogen werken om onze input te geven voor het opstellen van de Tynaarlo Gemeentelijke Duurzaamheidsvisie in 2015. Trots ook op de eerste wijk in Tynaarlo , De Fledders in Vries te hebben kunnen helpen een wijkteam op te richten en zodat daar het vuur ontstoken is in de wijk om gezamelijk de huizen te isoleren en door gezamelijk in te kopen energie neutraler te maken! Nu op naar de volgende wijk.!!

OPROEP HELP MEE, WORD LID we kunnen uw hulp gebruiken!!

Martina de Lange

Lees meer...

Gelukkig is de uitkomst van de klimaattop in Parijs DUIDELIJK! We waren allen wel geschokt door de aanslagen die kort ervoor plaatsvonden. En ook waren we onder de indruk van prof. Marjan Minnesma (directeur van Urgenda), die met een groep gewoon bleef doorlopen naar Parijs en haar mijlpalen bleef slaan met een bekende Nederlander iedere dag! Het was tot de aanslag in Parijs iedere avond op tv te volgen.

Lees meer...

Buurkracht in Eelde

Gepubliceerd in Nieuws

EC Drentse Aa is nu bezig het volgende buurtteam op te zetten in Eelde/Paterswolde! Ook hier zullen we gezamenlijk het initiatief nemen met Buurkracht en Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Lees meer...

Buurkracht de Vledders

Gepubliceerd in Nieuws

Begin januari was er een druk bezochte avond met glühwein en chocomelk in Vries in de buurt De Fledders. Het Buurtteam De Fledders presenteerde zich aan de bewoners van de wijk. Het Buurtteam is opgericht door EC Drentse Aa in samenwerking met Buurkracht (Enexis) en Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

logo ECDrentseAa WEB