Energiecoöperaties worden steeds belangrijker als partner bij de productie en levering van lokale duurzame energie: ze hebben een steeds grotere impact op de energiebesparing.

Lees meer...

Initiatief hart van Spierveen

Gepubliceerd in Nieuws

Het succes van het buurteam 'De Fledders' in Vries stimuleert mij om dit ook in Spierveen op te pakken. Het is een bewijs dat duurzame initiatieven bij jezelf beginnen.

Lees meer...

2 jarig bestaan Noordelijk Lokaal Duurzaam

Gepubliceerd in Nieuws

Dit jaar bestaat de coöperatieve energieleverancier NLD alweer twee jaar. Ze heeft dit zaterdag 10 september jl. met een inspiratie-evenement in het Zernikecomplex te Groningen gevierd. Er waren zo'n 100 deelnemers. Verschillende aangesloten coöperaties hebben laten zien en ervaren wat ze in huis hebben. Marjan Minnesma van Stichting Urgenda hield een indringend verhaal over de uitdagingen waar de samenleving voor staat.

Lees meer...

Buurtactie 'De Vledders'

Gepubliceerd in Nieuws

De in april gestarte isolatieactie is een succes geworden! Half juni hadden 35 huishoudens al meer dan 40 isolatiemaatregelen genomen. Het ging voornamelijk om vloerisolatie. Gezien de belangstelling heeft het buurtteam besloten de actie te verlengen tot 1 augustus. Nu (eind september) blijkt het eindresultaat uit te komen op een buurtbesparing van € 16.000 en ruim 24.000 m3 aardgas per jaar. Dat betekent dat 9,7 huishoudens per jaar gecompenseerd zijn voor hun CO2 uitstoot.

Lees meer...

Op 11 augustus jl. werden wij als initiatiefnemers en bestuur van EC Drentse Aa overvallen door het bericht, dat onze mede-oprichter Broer de Witte op 9 augustus jl. is overleden. Ontzetting en verslagenheid namen bezit van ons en we konden het nauwelijks bevatten, dat onze gedreven en inspirerende medestrijder voor een schone en leefbare wereld ons heeft verlaten.

Lees meer...

Wanneer u zich wilt inschrijven, dan kunt u hier het inschrijfformulier invullen. We verzoeken u het formulier uit te printen, in te vullen, te ondertekenen en naar ons toe te sturen.

Dit kan per post

Energie Coöperatie Drentse Aa U.A.
Soltstede 14
9481 HK Vries

Of per e-mail:

Lees meer...

Zaterdag 18 juni

Gepubliceerd in Nieuws

EC Drentse Aa is zaterdag 18 juni a.s. met een stand aanwezig op de Open Dag van de Kijkboerderij ’t Hoogeveld in Eelde

Lees meer...

Nieuws in de Dorpsklanken

Gepubliceerd in Nieuws

Buurteams

Gepubliceerd in Buurtteams

De leden van onze coöperatie bepalen via de algemene ledenvergadering het beleid en daarmee de richting die we met de coöperatie uitgaan. Het bestuur van de coöperatie voert het beleid uit. De werkgroepen bereiden de inhoudelijke lijnen en de uitvoerende activiteiten voor. Iedereen doet dit in zijn vrije tijd. Elke vrijwilliger gelooft in een duurzame samenleving en zet zich daarvoor in!

We hebben op dit moment de volgende actieve werkgroepen:

werkgroep Communicatie
werkgroep Techniek

We zoeken nog meer vrijwilligers. Ondanks dat we een aantal experts in huis hebben, komen we tijd te kort. We hopen dat u zich ook geroepen voelt om ons te helpen om Tynaarlo te verduurzamen.

Klik hier als u zich wilt aanmelden of eens een bijeenkomst van één van de werkgroepen wilt bijwonen.

Lees meer...

Wat doen wij

Gepubliceerd in Informatie

Wat doen wij?

Verduurzaming van de samenleving vinden wij zeer belangrijk. Daarom heeft het energievraagstuk onze grote aandacht en richten wij ons de komende jaren op het stimuleren van groene en lokaal opgewekte energie. Wij geloven niet in snelle veranderingen als de energiemarkt voornamelijk in handen blijft van grote (buitenlandse) bedrijven. Wij willen het heft graag in eigen handen nemen. Daarom werpt de energiecoöperatie zich op als gesprekspartner van onze gemeente en bedrijven. Bijvoorbeeld voor het realiseren van zonneparken, het opzetten van collectieve isolatie-initiatieven in wijken enz. Wij worden regelmatig gevraagd om mee te denken. Dat maakt ons een speler die (mede) het verschil kan maken.
Wij zetten ons met name in op lokaal niveau. Zo worden er in samenwerking met Buurkracht - een initiatief van Enexis Holding N.V. - in meerdere wijken in onze gemeente zogenaamde Buurkrachtteams gevormd. Het eerste team is reeds gestart in Vries. Buurkracht heeft veel kennis en ervaring in het organiseren van wijkinitiatieven in heel Nederland en stelt allerlei middelen beschikbaar om de teams te ondersteunen. Zo vragen teams collectief offertes op voor bijvoorbeeld het isoleren van uw huis.

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

logo ECDrentseAa WEB